Науковий комітет

Секція «Енергоефективність рухомого складу та перевезень»

Бабаєв М.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)
Блиндюк В.С. д.т.н., професор кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)
Буряковський С.Г. д.т.н., проф., директор науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (м.Харків)
Гетьман Г.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри електрорухомого складу залізниць Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (м.Дніпро)
Гоголюк О.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Інституту енергетики та систем керування Національного університету "Львівська політехніка", (м.Львів)
Любарський Б.Г. завідувач кафедри електричного транспорту та тепловозобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків)
Orlovskyi I. Doctor of Technical Sciences, Professor, Associate Professor in Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering UTP University of Science and Technology (Poland)
Островерхов М.Я. д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ)
Прохорченко А.В. д.т.н., доц. кафедри управління експлуатаційною роботою Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)
Сивякова Г.А. д.т.н., проф., завідуюча кафедри електроенергетики і автоматизації технічних систем Карагандинського державного індустріального університету (Казахстан)
Стахів П.Г. д.т.н., проф., кафедра теоретичної та загальної електротехніки Інституту енергетики та систем керування Національного університету "Львівська політехніка", (м.Львів)
Tomasz Staśkiewicz Mgr inż., Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej (Polska)
Хворост М.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м.Харків)
Чорний О.П. д.т.н., проф., директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, (м.Кременчук)
Шиш В.О. к.т.н., доц., заступник директора Департаменту розвитку і технічної політики АТ "Укрзалізниця", (м.Київ)
Яцько С.І. к.т.н., доц. кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)

Секція «Енергоменеджмент рухомого складу та споруд транспортної інфраструктури» 

Фалендиш А.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Алексахін О.О. к.т.н., доц. кафедри Теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (м.Харків).
Василенко О.В. к.т.н., ст. викл. кафедри Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Vrublevskyi Oleksander dr hab. inż., Profesor Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
Дешко В.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри Теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (Київ)
Дудка Є.І. заступник начальника Департаменту енергоменеджменту АТ "Укрзалізниця", (м.Київ)
Каграманян А.О. к.т.н., доц. кафедри Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри Будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Мелешко М.В. заступник начальника технічної служби регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця", (м.Одеса)
Огар О.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри Залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Pavlenko Anatoliy dr nauk tech., Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej (Polska)
Підопригора А.І. начальник відділу з контролю за використанням енергоресурсів служби локомотивного господарства Південної залізниці
Сотник М.І. д.т.н., доцент кафедри гідроаеромеханіки Сумського державного університету (м.Суми).

Секція «Ресурсо- та енергозбереження на транспорті»

Воронін С.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Бутько Т.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Диха О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри зносостійкості машин Хмельницького національного університету (м.Хмельницький).
Ковальова І.М. к.т.н., доцент., відповідальний секретар міжнародного науково-технічного журналу «Трение и износ». Державна наукова установа «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси» (Білорусь).
Мямлін С.В. д.т.н., проф., в.о. директора Департаменту розвитку і технічної політики АТ "Укрзалізниця", (м.Київ)
Панченко А.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету (м.Мелітополь).
Padgurskas Juozas Ph.D., professor, Professor of the Power and Transport Machinery Engineering Institute, Vytautas Magnus University (VMU) (Lithuania).

Predrag Dašić 

Prof. of Production Engineering and Computer Science, High Technical Mechanical School of Professional Studies, Department of Production Engineering and Department of Informatics (Serbia).
Рикуніч Ю.М. к.т.н., голова наглядової ради Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування «КЦКБА» (Київ).
Струтинський В.Б. д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри конструювання верстатів і машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського» (м.Київ).