Історія конференції

Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність на транспорті» (EET) проводиться в Українському державному університеті залізничного транспорту (УкрДУЗТ) в 2020 році вперше. Метою започаткування цієї конференції було поєднати зусилля українських та закордонних науковців, провідних підприємств транспортної галузі та інших галузей промисловості в найбільш актуальних для сьогодення питаннях: підвищення енергоефективності транспорту і всіх технологічних процесів, що з ним пов’язані; збереження енергії і контролю за її раціональним використанням на транспортних засобах та об’єктах транспортної інфраструктури; застосування перспективних джерел отримання енергії на транспорті тощо.

Актуальність конференції пояснюється тенденціями сучасної енергетичної політики в світі, яка базується на розумінні кінцевості традиційних паливно-енергетичних ресурсів, необхідності збереження навколишнього середовища та запобігання глобальним змінам клімату. Саме тому в світі така велика увага приділяється питанням енергозбереження, енергоефективності та поширенню використання відновлюваних джерел енергії.

Задачами конференції EET-2020 є:

 • обговорення нагальних питань підвищення енергоефективності транспортної галузі України, обмін ідеями інноваційних рішень в галузі енерго- та ресурсозбереження на рухомому складі та об’єктах транспортної інфраструктури, визначення першорядних для вирішення задач даного напрямку науки;
 • привернути увагу до проблем раціонального та ефективного застосування енергії та джерел її походження в транспортній галузі та напрацювати на майбутнє план сумісних дій науки промисловості та бізнесу в цьому напрямку;
 • утворення нових та закріплення вже існуючих зв’язків серед учасників конференції;
 • формування наукових колективів для ефективного втілення в життя ідей і проектів пов’язаних із енергоефективністю в транспортній галузі;
 • створення умов для ефективної взаємодії освіти, науки, промисловості та бізнесу в сфері енергозбереження та енергоефективності на транспорті;
 • забезпечення можливості оновлення наукових кадрів шляхом активного залучення молодих вчених, аспірантів, та магістрантів до вирішення питань енергоефективності транспортної галузі.

Xxxvi
50
63
78

Реалізація ідеї проведення такої конференції, важливої для всієї промисловості України і світу, стала можливою завдяки багатому досвіту університету у проведенні міжнародних конференцій. В останні роки УкрДУЗТ став організатором конференцій:

 • Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (Трансбуд). Міжнародна науково-технічна конференція, яка в листопаді 2019 році проведена в восьме і вже стала традиційною для науковців та промисловців пов’язаних із залізничним транспортом;
 • Технології та інфраструктура транспорту». Міжнародна науково-технічна конференція (14-16 травня 2018 р.);
 • Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Міжнародна науково-технічній конференція науковців та фахівців транспорту України та світу, яка у 2018 році проводилася вже у 80-те;
 • Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті». Міжнародна науково-технічна конференція, яка була присвячена 80-річчю кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин (листопад 2014р.);
 • Промислова гідравліка і пневматика». XVII міжнародна науково-технічна конференція присвячена 25-річчю Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики, а також 85-річчю Українського державного університету залізничного транспорту (19-21 жовтня 2016 р.);
 • Інтелектуальні транспортні технології». Міжнародна науково-технічна конференція  (24-30 січня 2020р.).

1
2
3
4

Крім того науковці університету постійно беруть активну участь у наукових заходах присвячених проблематиці конференції EET на національному та міжнародному рівні, зокрема в проектах, що реалізуються вітчизняними і міжнародними організаціями:

 • Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки «Глобального екологічного фонду;
 • Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
 • Державної агенції з енергоефективності та енергозбереження України;
 • Центру ресурсоефективного і більш чистого виробництва;
 • Фондом енергоефективності (з підготовки енергоаудиторів);
 • Акціонерного товариства «Українська залізниця.

Фахівці університету, як представники інтелектуальної основи енергетичного комплексу України, тримають руку на пульсі подій в галузі енергоефективності, та беруть активну участь в:

 • створенні нормативно-правової та регуляторної підтримки адаптації національного законодавства для впровадження національного стандарту відповідно до ISO 50001 Системи енергоменеджменту;
 • підвищенні національного потенціалу для впровадження стандартів систем енергоменеджменту в промисловості, сертифікації створених систем;
 • поширенні енергоефективних технологій і ринкових інструментів для стимулювання використання систем енергоменеджменту в обраних секторах промисловості.

Наявний досвід науковців університету та партнерів конференції EET-2020 буде реалізований у роботі окремих її секцій:

 1. Енергоефективність рухомого складу та перевезень;
 2. Енергоменеджмент рухомого складу та споруд транспортної інфраструктури;
 3. Ресурсо- та енергозбереження на транспорті.

 • Пленарне засідання Трансбуд 2015 р.
 • Доклади секції
 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2017 р.
 • Доклади секції
 • Пленарне засідання конференції «Технології та інфраструктура транспорту» 2018 р.
 • Доповіді на секції «Технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення» конференції «Технології та інфраструктура транспорту» 2018 р.
 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2018 р, присвяченої 110-річчю з дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І.
 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2018 р.
 • Доклади секції
 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2019 р.
 • Майстер клас на секції
 • Учасники конференції
 • Пленарне засідання Трансбуд 2015 р.

 • Доклади секції "Будівельні матеріали" на конференції Трансбуд 2015 р

 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2017 р.

 • Доклади секції "Будівельні конструкції" на конференції Трансбуд 2017 р.

 • Пленарне засідання конференції «Технології та інфраструктура транспорту» 2018 р.

 • Доповіді на секції «Технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення» конференції «Технології та інфраструктура транспорту» 2018 р.

 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2018 р, присвяченої 110-річчю з дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І.

 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2018 р.

 • Доклади секції "Колія" на конференції Трансбуд 2018 р.

 • Пленарне засідання конференції Трансбуд 2019 р.

 • Майстер клас на секції "Залізниці, автомобільні дороги, промисловий транспорт і геодезичне забезпечення" конференції Трансбуд 2019 р.

 • Учасники конференції "Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів", 2019 р.