Вимоги IOP Publishing

Організаторами конференції отримано можливість публікації статей конференції у електронному журналі IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), який індексується наукометричними базами: Web of Science, Scopus та інші. Для публікації будуть прийматися статті англійською мовою, обсягом 6-9 сторінок, які оформлені у відповідності до вимог видавництва. Орієнтовна вартість публікації статті становить 95 EUR. Остаточна вартість буде визначена після уточнення кількості статей.

Згідно до умов публікації один з авторів статті має бути присутнім на конференції. До збірника праць будуть долучатися не більше двох статей, які надійшли від одного автора.

Зразок оформлення статті
Авторська угода