Секція «Ресурсо- та енергозбереження на транспорті»

Воронін С.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Бутько Т.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Диха О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри зносостійкості машин Хмельницького національного університету (м.Хмельницький).
Ковальова І.М. к.т.н., доцент., відповідальний секретар міжнародного науково-технічного журналу «Трение и износ». Державна наукова установа «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси» (Білорусь).
Мямлін С.В. д.т.н., проф., в.о. директора Департаменту розвитку і технічної політики АТ "Укрзалізниця", (м.Київ)
Панченко А.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету (м.Мелітополь).
Padgurskas Juozas Ph.D., professor, Professor of the Power and Transport Machinery Engineering Institute, Vytautas Magnus University (VMU) (Lithuania).

Predrag Dašić

Prof. of Production Engineering and Computer Science, High Technical Mechanical School of Professional Studies, Department of Production Engineering and Department of Informatics (Serbia).
Рикуніч Ю.М. к.т.н., голова наглядової ради Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування «КЦКБА» (Київ).
Струтинський В.Б. д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри конструювання верстатів і машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського» (м.Київ).