Секція «Енергоефективність рухомого складу та перевезень»

Бабаєв М.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)
Блиндюк В.С. д.т.н., професор кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)
Буряковський С.Г. д.т.н., проф., директор науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (м.Харків)
Гетьман Г.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри електрорухомого складу залізниць Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (м.Дніпро)
Гоголюк О.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Інституту енергетики та систем керування Національного університету "Львівська політехніка", (м.Львів)
Любарський Б.Г. завідувач кафедри електричного транспорту та тепловозобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків)
Orlovskyi I. Doctor of Technical Sciences, Professor, Associate Professor in Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering UTP University of Science and Technology (Poland)
Островерхов М.Я. д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.Київ)
Прохорченко А.В. д.т.н., доц. кафедри управління експлуатаційною роботою Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)
Сивякова Г.А. д.т.н., проф., завідуюча кафедри електроенергетики і автоматизації технічних систем Карагандинського державного індустріального університету (Казахстан)
Стахів П.Г. д.т.н., проф., кафедра теоретичної та загальної електротехніки Інституту енергетики та систем керування Національного університету "Львівська політехніка", (м.Львів)
Tomasz Staśkiewicz Mgr inż., Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej (Polska)
Хворост М.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м.Харків)
Чорний О.П. д.т.н., проф., директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, (м.Кременчук)
Шиш В.О. к.т.н., доц., заступник директора Департаменту розвитку і технічної політики АТ "Укрзалізниця", (м.Київ)
Яцько С.І. к.т.н., доц. кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Україінського державного університету залізничного транспорту (м.Харків)