Секція «Енергоменеджмент рухомого складу та споруд транспортної інфраструктури»

Фалендиш А.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Алексахін О.О. к.т.н., доц. кафедри Теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (м.Харків).
Василенко О.В. к.т.н., ст. викл. кафедри Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Vrublevskyi Oleksander dr hab. inż., Profesor Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
Дешко В.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри Теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (Київ)
Дудка Є.І. заступник начальника Департаменту енергоменеджменту АТ "Укрзалізниця", (м.Київ)
Каграманян А.О. к.т.н., доц. кафедри Теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри Будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Мелешко М.В. заступник начальника технічної служби регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця", (м.Одеса)
Огар О.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри Залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Pavlenko Anatoliy dr nauk tech., Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej (Polska)
Підопригора А.І. начальник відділу з контролю за використанням енергоресурсів служби локомотивного господарства Південної залізниці
Сотник М.І. д.т.н., доцент кафедри гідроаеромеханіки Сумського державного університету (м.Суми).