Секретаріат конференції

Ващенко Я.В.

к.т.н., ст. викладач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Барибін М.А. аспірант кафедри теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).
Стефанов В.О. к.т.н., доц., доцент кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).